Propozice turnaje

03.10.2021

1. Název: První Kaštanka Open. Otevřený turnaj pro všechny hráčky a hráče bez rozdílu věku, či výkonnosti. Je vhodný pro děti, juniory, dospělé, i seniory.

2. Kde se hraje: bowlingové centrum Kaštanka, Brno, 8 profi drah Brunswick

3. Kdy se hraje: kvalifikační rundy ve čtvrtek 11.11.21, v pátek 12.11.21 a v sobotu 13.11.21 dopoledne. Semifinále a finále v sobotu 13.11.2021.

4. Herní systém: celý turnaj se hraje "Amerikou", tedy střídáním hráčů na páru drah. Dráhy se losují při registraci do turnaje. Trénink 8 minut. V kvalifikaci všichni odehrají 6 her. O postupu do semifinále rozhoduje celkový součet kvalifikačních her včetně přiznaných hendykepů. Do semifinále postupuje 32 nejlepších podle výsledků kvalifikace. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší čistý nához, případně druhý, řetí, atd.  V prvním semifinále hrají hráči na pozici 17 až 32 po kvalifikaci. Ve druhém semifinále hrají hráči na pozici 1 až 16 po kvalifikaci. Do semifinále se na dráhy hráči nasazují od dráhy 1 po dráhu 8. Pokud bude účast hráčů v kvalifikaci nižší, než 35 hráčů, semifinále odpadá a do finále postupuje přímo 16 nejlepších po kvalifikaci. V semifinále se odehrají 2 hry, ke kterým se připočítává 50% kvalifikačního součtu včetně hendykepů. Trénink 8 minut. Ze semifinále do finále postupuje 16 nejlepších. I zde při rovnosti bodů rozhodují vyšší čisté náhozy jednotlivých semifinálových her. Pro finále si hráči dráhy vybírají od nejlepšího. Trénink 8 minut. Odehrají se 3 hry od nuly, hendykepy zůstávají v platnosti. Konečné pořadí určuje součet finálových her plus přiznané hendykepy.

5. Příprava drah: profi mazačka Brunswick, dráhy se mažou před každou rundou, 1. semifinále a finále. Mazací model bude zveřejněn týden před začátkem turnaje.

6. O co se hraje: oceněni poháry a věcnými a masitými cenami budou 3 nejlepší hráči, dále věcné masité ceny získají nejvyšší nához muže a ženy, nejlepší hráč ve věku do 18 let, nejlepší muž a žena ve věku 60 a více let. Věcnou cenu útěchy obdrží první nepostupující do semifinále, první nepostupující do finále a zcela poslední hráč ve výsledkovém žebříčku. Navíc bude vylosována prémie ze všech startujících v turnaji: 2 hráčům bude vráceno startovné za první start.

7. Pomocné hendykepy: ke každé hře v kvalifikaci, semifinále i ve finále budou hráčům připočítávány bonusové body (hendykepy) takto: 

- žena bez rozlišení věku 8 bodů, hráč do 18 let 6 bodů,

- hráčům ve věku 60 a více let 1 bod za každý rok nad 60 let (tj. např. 64 let=4 body, 72 let=12 bodů, apod.).

- výkonnostní hendikepy: průměr nad 190 = 0 bodů, 170 až 189,99 = 3 body, 150 až 169,99 = 6 bodů, 130 až 149,99 = 9 bodů. Pod 130 a dosud neregistrovaní = 12 bodů.

Výkonnostní hendykepy se posuzují podle turnajového žebříčku, sportovního žebříčku, ABL žebříčku, případně podle místních turnajů.

Hendykepy se sčítají.

8. Startovné: první start 500 Kč, opakovaný start 400 Kč. Děti a junioři do 18 let 300 Kč. Při registraci do turnaje hráči hradí všechny své nahlášené hry včetně opakovaných startů najednou.

9. Organizační věci: registrace do turnaje TUDY, případné odhlášky z turnaje na email mil.sousek @ seznam.cz (nejpozději však den před startem), zákaz otevřených nápojů a jídla na drahách a hráčských stolcích, zákaz používání jakékoliv spojovací techniky při hrách (od tréninku až po zapsání výsledků do výsledkového formuláře), zákaz jakéhokoliv nevhodného chování a rušení spoluhráčů, o operativních změnách rozhoduje podle situace vždy organizátor akce bez možnosti odvolání, veškeré autorská práva k turnaji náleží organizátorům akce, zúčastnění hráči souhlasí svojí registrací do turnaje s GDPR (zveřejňování výsledků jmenovitě s tím, že kontakty nebudou zásadně nikomu dalšímu poskytnuty a osobní údaje zůstanou uloženy u pořadatele), registrací do turnaje hráči současně čestně prohlašují, že splňují zdravotní podmínky definované státem pro účast na této sportovní akci platné ke dni startu hráče.

10. Kontakty na pořadatele: hráčská organizace: Milan Soušek, 604243977, mil.sousek @ seznam.cz, technická organizace: Ondřej Surán, 724555700, o.lev @ centrum.cz