Baker CZ

Bowlingová série dvojic, systém hry Baker

Popis projektu

Od roku 2021 přechází světová bowlingová asociace na svých soutěžích dvojic z klasických her dvou hráčů na herní systém Baker. Nebudou tedy již hrát 2 hráči své hry, které se sčítají, ale oba hráči hrají společně každou hru tak, že se pravidelně střídají po každém grame. Nikoliv po každém hodu, ale po každém celém frame. Má to svoji logiku - dříve vynikající hry jednoho hráče a dejme tomu průměrné hry druhého hráče mohly dvojici vynést v pořadí hodně vysoko. Nový systém Baker více oba hráče stmeluje, k úspěchu musí zahrát oba velmi dobře, nelze již spoléhat na to, že jeden bude vynikající a druhému se bude dařit sice méně, ale stačit na úspěch by to mohlo. Uvidíme, zda v budoucnu tento systém přebere v případě dvojic i Evropská bowlingová asociace a je jen otázkou času, kdy k němu přistoupí i Česká bowlingová asociace. Zatím se tak hraje MČR 5ti členných družstev.

Z toho důvodu vznikla v ČR první bowlingová série hraná systémem Baker, aby si na to hráčky a hráči měli čas a možnost zvyknout. Věřím, že to hráče zaujme a začnou si na nový trend zvykat již nyní.

Propozice

Název turnaje: Baker CZ

Proč tento název? Světová bowlingová federace od roku 2021 bude na svých akcích (Mistrovství světa apod.) pro soutěže dvojic používat herní systém Baker. To znamená, že dvojice hráčů hraje spolu všechny hry s tím, že hráči se pravidelně střídají po frame (tedy nikoliv po každém hodu, ale po ucelených a dokončených frame). Jeden tedy hraje liché frame, druhý sudé frame. Očekává se, že tento systém v případě MČR dvojic uplatní i naše ČBA.. V ČR podobný systém her v běžných turnajích dosud neexistoval. Z toho důvodu byl připraven tento systém, aby si na to mohli čeští hráči zvyknout a vyzkoušet si ho i u nás.

1. Zařazení turnaje

Otevřený turnaj pro libovolné dvojice hráčů bowlingu všech úrovní bez omezení věku hráčů. Turnaj je vhodný pro děti, juniory, dospělé, i seniory. Dvojice nemusí být stále stabilní, mohou se měnit každý turnaj, nicméně v ročním žebříčku mají výhodu stálé dvojice.

2. Kde se hraje

V roce 2021 proběhnou 2 zaváděcí samostatné turnaje: 30.10.2021 v Pardubicích a 10.12.2021 v Brně (centrum Kaštanka, dříve Hokna, ještě dříve Kostka). Bowlingzone Pardubice má 18 drah AMF, Kaštan 8 drah Brunswick. V roce 2022 se bude hrát v Praze, Pardubicích, Brně, příp. i jinde ve velkých profi centrech. Přesná místa budou definována do konce roku 2021.

3. Kdy se hraje

Zaváděcí samostatné turnaje se hrají 30.10.2021 v Pardubicích a 10.12.2021 na Kaštance. Rok 2022 bude mít termínový kalendář série, zveřejněn bude do konce roku 2021. Hracím dnem by měla být obvykle sobota, případně neděle.

4. Herní systém turnaje a harmonogram

Hraje se podle pravidel pro sportovní bowling. Hráči (dvojice) se při všech hrách střídají v každé hře po každém frame. Všechny hry se hrají americkým systémem na párech drah. Dráhy se mažou před každou kvalifikací a před finále.

Kvalifikace: každá dvojice hráčů odehraje v kvalifikaci 10 her s tím, že 5 her odehraje na vylosovaném páru drah a druhých 5 her se posunou o 4 dráhy doprava.

Finále: do finále postupuje tolik nejlepších dvojic po kvalifikaci, kolika drahami disponuje centrum, kde se finále odehrává, nejvýše však 12. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší hendykep, případně vyšší hra bez hendykepu. Dvojice si dráhy vybírají v pořadí podle umístění v kvalifikaci. Ve finále se odehraje 8 her od nuly. O konečném pořadí rozhoduje celkový součet všech 8 finálových her včetně HDC. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší hendykep, případně vyšší hra bez hendykepu.

5. Opakované starty (re-entry)

Opakovaný start je možný nejvýše jeden. V případě opakovaných startů se vždy započítává výsledek z posledního startu dvojice. První starty mají před opakovanými vždy přednost.

6. Hendykepy pro hráče

Hráčům jsou pro všechny hry v turnaji od kvalifikací až po finále přiznány pomocné hendykepy takto:

a/ žena = 4 body na hru (dvojice 2 ženy tedy 8 bodů na hru, smíšená dvojice 4 body na hru)

b/ věk do 15ti let = 6 bodů na hru (dvojice 2 děti tedy 12 bodů na hru)

c/ seniorské hendykepy: hráči ve věku 60+ let obdrží HDC ve výši 0,5 bodu za každý rok nad věk 60 let (tj. dva hráči 61 let = 1 bod na hru, dva hráči 65 let = 5 bod na hru, např. hráč ve věku 62 let + hráč ve věku 70 let = 2*0,5+10*0,5=6 bodů na hru, apod.)

7. Jak se zaregistrovat do turnaje

Registrace do turnaje: přes naše internetové stránky, případně přímo přes Obsazovačky. Zde si najděte příslušný turnaj Baker CZ. Odhlášky z turnaje na email mil.sousek @ seznam.cz.

8. Startovné

Startovné pro dvojici hráčů je 1.000 Kč, včetně opakovaných startů.

9. Příprava drah

Dráhy budou mazány místní profi mazačkou před každou kvalifikační rundou a před finálem. Mazací modely budou zveřejňovány na internetových stránkách akce týden předem.

10. Roční žebříček

Veden v roce 2022 bude veden Roční výsledkový žebříček s tím, že bodování v každém turnaji bude: 1. místo 80 bodů, 2. místo 70. bodů, 3. místo 65 bodů, 4. místo 60 bodů. Každé další místo o 1 bod méně. V žebříčku budou vedeny všechny dvojice tak, jak k jednotlivým turnajům nastoupily. Výhodu tak mají stálé dvojice.

11. O co se hraje

Každý měsíc:

Vítězná dvojice po finále dostane zpět plné startovné.

Odměněny budou 3 nejlepší dvojice věcnými cenami.

Oceněn bude rovněž nejvyšší nához dvojice v turnaji.

Roční výsledková listina: nejlepších 5 dvojic obdrží věcné ceny.

12. Započítávání výsledků turnaje, výsledkový info servis

Výsledky turnaje se započítávají do průměrových žebříčků ČBA v kategorii C. Výsledky, komentáře, fotky budou dostupné na zdejších stránkách. Výsledky budou rovněž vloženy na stránky ČBA.

13. Ostatní

Pořadatel turnaje je současně rozhodčím a ten řeší všechny nejasnosti a spory s konečnou platností. Pořadatel má v odůvodněných případech právo změn těchto Propozic. Právní doložka: veškerá autorská práva k turnaji jsou vyhrazena pořadateli.

14. Organizátor, kontakty

Milan Soušek, tel. 604243977, email: mil.sousek @ seznam.cz

Srdečně zveme k turnaji pro všechny. Přijďte se přesvědčit, jak to funguje!


Níže Propozice ke stažení

Termíny, výsledky

Termíny konání jednotlivých turnajů budou zveřejněny na tomto místě. V roce 2021 jde o 2 samostatné zaváděcí turnaje:

30.10.21 Bowlingzone Pardubice

11.12.21 Kaštanka Brno (Kostka, Hokna)

V roce 2022 již půjde o roční sérii 8 turnajů.


Informace o nejbližším turnaji:

30.10.21 Bowlingzone Pardubice

Registrace do turnaje TUDY

Mazání: zveřejníme týden předem


Informace o dalším turnaji:

11.12.21 Kaštanka Brno

Registrace do turnaje TUDY

Mazání: zveřejníme týden předem


Výsledky, komentář, fotky:

30.10.2021 Pardubice (po turnaji)

11.12.2021 Brno (po turnaji)